We vinden kwaliteit zeer belangrijk

Rch Richtinggevers hecht grote waarde aan het op een juiste en kwalitatief goede wijze inzetten van hulp- en dienstverlening.
Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Meestal brengt een goed gesprek met de
betreffende medewerker een oplossing. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat of als je het niet met de betrokken medewerker
kunt of wilt bespreken, kun je gebruik maken van het klachtenreglement.

Klachtenreglement zorg

Rch Richtinggevers valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) omdat we ook jeugdzorg aanbieden en uitvoeren. Het klachtenreglement voor de zorg is dan ook op de Wkkgz gebaseerd. Conform deze wet heeft Rch Richtinggevers een externe klachtenfunctionaris aangesteld die de klachtenbehandeling behartigt en onafhankelijk zijn taak uitvoert. Ook klachten over ondersteuning van volwassenen (WMO) behandelen wij volgens dit klachtenreglement.

Klachtenreglement zorg

Klachtenreglement overig

Voor onze overige dienstverlening hanteren we een ander klachtenreglement. Dit reglement voldoet onder andere aan de voorwaarden die het UWV hier aan stelt. Rch Richtingevers is bovendien lid van OVAL. In dit klachtenreglement wordt uitgelegd hoe je bij OVAL een klacht kunt indienen.

Klachtenreglement overig

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl