Het UWV heeft bij het Ministerie SZ&W (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) aandacht gevraagd voor het feit dat zij op dit moment geen re-integratie dienstverlening mogen bieden aan mensen:

  • met een Wajong-uitkering die duurzaam DGA hebben (DGA=Duurzaam Geen Arbeidsvermogen) of
  • in de WIA met een uitkering op grond van de IVA (IVA=Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Het UWV en het Ministerie SZ&W werken samen aan een oplossing voor deze doelgroep die toch graag (weer) willen werken.

Het Ministerie SZ&W wil graag een experiment van mogelijk één jaar opzetten waarbij alle instrumenten ingezet kunnen worden voor deze doelgroep, namelijk: persoonlijke ondersteuning, scholing, IPS (Individuele Plaatsing en Steun), de trajecten ‘Werkfit’ en ‘Naar Werk’ loondispensatie en proefplaatsing. De minister van SZ&W onderzoekt in dit experiment samen met UWV in welke mate de doelgroep wil en kan werken en in welke mate zij met behulp van ondersteuning werk kunnen vinden, werk kunnen verrichten en werk kunnen behouden. Mensen die in deze doelgroep vallen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder ondersteuning hebben zij waarschijnlijk weinig tot geen perspectief tot de arbeidsparticipatie. Aan de hand van resultaten van dit experiment wordt bepaald of het structureel mogelijk gemaakt wordt om deze doelgroep de ondersteuning te bieden die nodig is.

De minister van SZ&W zal dit concept plan in het najaar van 2022 aan de Tweede Kamer voorleggen en wij houden dit nauw in de gaten! Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en met dit plan lijkt dat weer een stapje dichterbij.

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl