SLIM regeling

In de SLIM regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Deze vind je ook terug in de handzame Menukaart die vorig jaar is gepubliceerd.

  1. Doorlichting van de onderneming
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen
  3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Subsidie

Voor activiteit 1, 2 en 3 kan een bedrijf 60% subsidie ontvangen over de gemaakte kosten.

Voor een  klein bedrijf (<50 werknemers) is dat 80%. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 24.999. Een bedrijf kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van indienen is niet bepalend.

Nieuw aanvraagtijdvak

Op 2 maart 2021 is een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM subsidieregeling voor individuele MKB-ondernemingen geopend. Het aanvraagtijdvak loopt tot en met 31 maart 17:00 uur. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken.

Lees hier het hele artikel op de website van OVAL.

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl