Persoonlijk overzicht met financieel CV

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruikmaken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

U kunt met de tool voor het financieel CV een overzicht maken. Hierin staat welke financiële regelingen er zijn voor u als werkgever als u iemand aanneemt met een arbeidsbeperking.

 

Algemeen

Rchtng

Parkweg 115

7545 MV

Enschede

053 2068525

info@rchtng.nl